Styrelsen

Ordförande
Marij Ax (ordf/sekr)

Ledamot
Bella Kastbeck (kassör)
Jan Johansson
Göran Stenmark
Sergej Miltchakov

Suppleant
Ingrid Alvegard

Kjell Hurtig


Mailadress: axmarij0@gmail.com, tel 0733-975511