Styrelsen

Ordförande
Marij Ax, även sekr

Ledamot
Pia Alhäll (vice ordf)
Bella Kastbeck (kassör)
Astor Erkenstam
Malin Samevall

Suppleant
Kristina Flodin
Alice Melin


Mailadress: styrelsen@brfflaggskeppet.se