Styrelsen

Ordförande
Marij Ax

Ledamot
Lena Lammer (sekreterare)
Bella Kastbeck (kassör)
Göran Stenmark
Katarina Ljungberg

Suppleant
Sergej Miltchakov

Jan Johansson


Mailadress: axmarij0@gmail.com